Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Ajuts escolars (menjador, llibres, material escolar, activitats reglades i activitats extraescolars)

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar, per a l'adquisició de llibres de text/material escolar/activitats reglades i activitats extraescolars, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que NO hagin tingut atorgat l’ajut de menjador pel curs 2023-24.  Si tenen atorgat ajut de menjador en el curs actual, les famílies faran la sol·licitud de renovació directament a l’escola.

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per rebre suport i assistència per fer el tràmit telemàticament, podeu trucar al 93 595 97 27.

  • Presencial

    Per tramitar de forma presencial, cal demanar cita prèvia al telèfon 93 595 97 27.

Documentació que cal aportar

-Un formulari per cada infant que sol·licita ajut.

-Documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el full informatiu sobre els requisits i documentació.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU EL CODI IDALU (núm. d'identificació de l'alumne).

 

Més informació

Termini de presentació

El termini de presentació serà del 18 de maig al 5 de juny de 2024.

Per als ajuts de menjador del Consell Comarcal es podrà presentar a partir l'endemà de la publicació al BOPB de la convocatòria i fins el 7 de juny. La presentació de sol·licituds fora del termini del 18 de maig al 5 de juny només donarà dret a l'ajut del Consell Comarcal.