Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud general - Instància genèrica

Si la sol·licitud o gestió que voleu fer no està relacionada amb cap dels tràmits definits en l'apartat Tràmits, podeu fer servir aquesta opció per comunicar-vos amb l'Ajuntament.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, física o jurídica, degudament acreditada.

En cas d'actuar en nom d'una altra persona, empresa o entitat, caldrà acreditar la representació o bé presentar l'autorització de representació signada per la persona interessada i la representant d'acord amb el model de representació.

 

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Per aquells tràmits electrònics gestionats per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació caldrà adreçar-se a la seva seu electrònica. seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp